martes, 30 de abril de 2013

facer do ordinario algo extraordinario.....A veces, facemos de o ordinario, algo extraordinario, llamamos a esto o arte de vivir con graça....ordinaria es una vida vivida, dentro da prudencia e o progreso. Extraordinario, es sair de esta gaiola, e entregarse a servir, e vivir aventuras sagradas. E asim, o extraordinario, a maravilha, entra en o coraçao e faz sua alegre alquimia.......
e nace un home o mulher novos!
lucidor